Vyučovány jsou následující jazyky:

  • Němčina
  • Angličtina
  • Čeština pro cizince

Nabídka kurzů

Jazykové kurzy pro veřejnost

  • skupinové jazykové kurzy - maximálně 6 lidí
  • důraz je kladen především na komunikaci v cizím jazyce
  • vyučuje se jazyk všeobecný, obchodní, profesní a konverzace
  • různé stupně pokročilosti
jazykové kurzy

Firemní kurzy

Kurzy jsou vytvořeny podle požadavků firmy. Intenzita a doba výuky závisí na Vašich časových možnostech a je věcí dohody. Kurzy mohou probíhat na Vašem pracovišti, popř. v našich učebnách. Učebnice se vybírají na základě konzultace tak, aby vyhovovaly Vašim poždadavkům.

V rámci firmy může probíhat i individuální výuka. Tuto volbu ocení především vedoucí pracovníci. Výuka je uzpůsobena tak, aby posluchač nemusel  z pracovních důvodů v hodinách chybět. Ty lze různě přesouvat dle domluvy.

Individuální výuka

Individuální výuka je určena pro toho, kdo nemá z časových důvodů možnost navštěvovat skupinové kurzy nebo má pro výuku jazyka zvláštní požadavky (intenzívní výuka, konverzace, příprava na zkoušky, jednání atd.).

Doučování

Doučování je určeno pro toho, kdo nezvládá jazyk ve škole a potřebuje individuání přístup. Doučování se týka jak cizích jazyků, tak i jazyka českého. Mohou se přihlásit jak středoškoláci a vysokoškoláci, tak i děti ze ZŠ. Tento typ se týká i přípravných kurzů k různým typům jazykových zkoušek včetně maturity.


Ceny

Kurzy pro veřejnost (září 2023 - červen 2024) 5-6 osob ve skupině - možnost pololetní platby:

1 x 2 hodiny týdně (68 hodin) 5 000 Kč (2 500 Kč - pololetí)
2 x 2 hodiny týdně (136 hodin) 7 000 Kč (3500 Kč - pololetí)
3 x 2 hodiny týdně (204 hodin) 9.000 Kč *4500 Kč) - pololetí)

Firemní výuka:

Vyučovací hodina 45 min. 500 Kč
Vyučovací hodina 60 min 600 Kč

Individuální výuka:

Vyučovací hodina 45 min.Vyučovací hodina 60 min.
1 - 2 osoby 300 Kč 1 - 2 osoby 350 Kč
3 - 4 osoby 400 Kč 3 - 4 osoby 500 Kč

Kurzy pro veřejnost probíhají od poloviny září 2023 do poloviny června 2024. Individuální výuka dle domluvy. Kurzovné je splatné při zahájení kurzu v září 2023, v případě individuální výuky buď při zahájení, nebo po uskutečnění každé hodiny. Platba za firemní kurzy se uskutečňuje vždy následující měsíc po uskutečnění výuky a faktura je vystavena na základě odučených hodin.


Pokud byste se chtěli přihlásit do některého z jazykových kurzů, můžete využít naší online přihlášky. Přihlášení je nezávazné