Provádíme překlady:

  • ekonomické texty
  • právní dokumenty
  • dokumenty nutné k získání práce v zahraničí - vysvědčení, diplomy, výuční listy, potvrzení různých státních orgánů, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy...
  • tlumočení svatebních obřadů včetně překladů dokumentů, které s obřadem souvisejí - rodné listy, oddací listy...
  • lékařské dokumenty
  • obchodní korespondence
  • technické překlady
  • překlady z různých oborů lidské činnosti
  • překlady webových stránek
překlady

Ceny

Zaměřujeme se především na překlady v jazyce německém a anglickém, ve kterých provádíme i soudní ověření.

Cena za překlad se účtuje podle znaků cílového jazyka. Jednotkou je 1 normostrana (NS), která je tvořena 1800 znaky včetně mezer.

Cena překladu z/do jazyka se pohybuje od  300 Kč za normostranu (dle odbornosti).

Cena překladu se soudním ověřením činí  400-450 Kč za 1 NS.

Ceny lze stanovit i dohodou a stálým zákazníkům jsou poskytovány slevy.