Jazykové kurzy

 

Poskytujeme výuku jazyka německého, anglického a výuku češtiny pro cizince. Výuka jazyků může mít formu kurzů pro veřejnost, firemních kurzů, individuální výuky a doučování.

Kurzy pro veřejnost

Jazykové kurzy pro skupiny, ve skupině je maximálně 6 lidí.

Při výuce je kladen důraz především na komunikaci v cizím jazyce.

Je vyučován jazyk všeobecný, obchodní či profesní, podle požadavku skupiny.

 

Firemní kurzy

Kurzy probíhají podle požadavků firmy. Intenzita a doba výuky závisí na časových možnostech a je věcí dohody.

Kurzy mohou probíhat ve firmách. Studijní materiály jsou voleny tak, aby vyhovovaly požadavkům klienta.

V rámci firmy může probíhat i individuální výuka. Tuto volbu ocení především vedoucí pracovníci.

Výuku lze dle domluvy z pracovních důvodů přesouvat, aby hodiny neodpadaly.

Individuální výuka a doučování

Individuální výuka je určena pro toho, kdo nemá z časových důvodů možnost navštěvovat skupinové kurzy nebo má pro výuku jazyka zvláštní požadavky (intenzivní výuka, konverzace, příprava na zkoušky, jednání atd.).

Doučování je určeno pro toho, kdo nezvládá jazyk ve škole a potřebuje individuánlí přístup. Doučování se týká jak cizích jazyků, tak i jazyka českého, přípravy na maturitu nebo přijímací zkoušky na SŠ.

Mohou se přihlásit jak středoškoláci a vysokoškoláci, tak i děti ze ZŠ.

Tento typ se týká i přípravných kurzů k různým typům jazykových zkoušek včetně maturity.

Ceník jazykových kurzů

Ceny jazykových kurzů

Jazykové kurzy pro veřejnost

(září - červen), 5-6 osob ve skupině:

1 x 2 hodiny týdně (68 hodin)
5 000 Kč (2 500 Kč - pololetí)
2 x 2 hodiny týdně (136 hodin)
7 000 Kč (3500 Kč - pololetí)
3 x 2 hodiny týdně (204 hodin)
9 000 Kč (4500 Kč - pololetí)

Firemní výuka

Vyučovací hodina 45 min.
500 Kč
Vyučovací hodina 60 min.
600 Kč

Individuální výuka a doučování

45 min 1 - 2 osoby
300 Kč
45 min 3 - 4 osoby
400 Kč
60 min 1 - 2 osoby
350 Kč
60 min 3 - 4 osoby
450 Kč

Další informace k jazykovým kurzům

Kdy kurzy probíhají

Kurzy pro veřejnost probíhají od poloviny září do poloviny června následujícího roku.

Individuální výuka dle domluvy.

Platba za individuální kurzy

Kurzovné je splatné při zahájení kurzu v září, v případě individuální výuky buď při zahájení, nebo po uskutečnění každé hodiny.

Platba za firemní kurzy

Platba za firemní kurzy se uskutečňuje vždy následující měsíc po uskutečnění výuky a faktura je vystavena na základě odučených hodin.

Nejste si jistí, co přesně potřebujete?
Zavolejte. Poradíme
Soudní překladatelka a tlumočnice
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Neplátce DPH
Soudní překladatelka a tlumočnice
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}