Překlady

 

Zaměřujeme se především na překlady v jazyce německém a anglickém, ve kterých provádíme i soudní ověření.

Běžné překlady

Běžným překladem rozumíme text, ve kterém nejsou odborné termíny.

Jde o tyto typy dokumentů: potvrzení, korespondence, žádosti, resumé, diplomové práce, životopisy, doporučení, oznámení a mnohé další dokumenty.

Odborné překlady

Jedná se o odborné překlady textů z mnoha oborů. Nejčastěji jde o ekonomické, právnické, technické, vědecké, gastronomické, lékařské či IT texty.

Mezi odborné texty se však řadí i jazykově náročné texty z hlediska terminologie a syntaxe, různé patentové spisy, dokumenty pro mezinárodní obchod, výroční a auditorské zprávy a mnoho dalších.

Soudní překlady

Při komunikaci se státními institucemi (úřady, soudy, policií, notáři...),  je často  vyžadován soudní překlad.

K soudnímu překladu potřebujeme  dokument v originále, nebo jeho ověřenou kopii. Dokument se sešije   s překladem, opatří překladatelskou doložkou, otiskem kulatého razítka a podpisem soudního překladatele.

U jakých dokumentů nejčastěji zajišťujeme ověřený překlad

Úřední dokumenty

 • Notářské zápisy
 • Soudní rozhodnutí
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z obchodních rejstříků
 • Dokumenty pro zahraniční instituce
 • Certifikáty
 • Obchodní smlouvy

Osobní dokumenty

 • Rodné listy
 • Oddací listy
 • Úmrtní listy, závěti
 • Lékařské zprávy
 • Technické průkazy k vozidlům
 • Osobní doklady
 • Doklady o vzdělání

Ceny překladatelských úkonů

Podle čeho se určuje?

Cena za překlad se účtuje podle znaků cílového jazyka.

Jednotkou je 1 normostrana (NS), která je tvořena 1800 znaky včetně mezer.

Cena běžného překladu

Cena překladu z/do jazyka se pohybuje od 300-350 Kč                  za 1 normostranu -dle odbornosti.

 

Cena soudního překladu

Cena překladu se soudním ověřením se pohybuje od 450 Kč za 1 normostranu.

Nejste si jistí, co přesně potřebujete?
Zavolejte. Poradíme
Soudní překladatelka a tlumočnice
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Neplátce DPH
Soudní překladatelka a tlumočnice
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}