Language courses

 

Poskytujeme výuku jazyka německého, anglického a výuku češtiny pro cizince. Výuka jazyků může mít formu kurzů pro veřejnost, firemních kurzů, individuální výuky a doučování.

Kurzy pro veřejnost

Jazykové kurzy pro veřejnost jsou skupinové, kdy skupina ma maximálně 6 lidí.

Při výuce je kladen důraz především na komunikace

cizím jazyce. Je vyučován jazyk všeobecný, obchodní či profesní, vždy na požadavku skupiny.

Jazykové kurzy mají různě stupně pokročilosti.

Více o překladech

Firemní kuzry

Kurzy jsou vytvořeny podle požadavků firmy. Intenzita a doba výuky závisí na Vašich časových možnostech a je věcí dohody.

Kurzy mohou probíhat na Vašem pracovišti, popř. v našich učebnách. Učebnice se vybírají na základě konzultace tak, aby vyhovovaly Vašim poždadavkům.

V rámci firmy může probíhat i individuální výuka. Tuto volbu ocení především vedoucí pracovníci.

Výuka je uzpůsobena tak, aby posluchač nemusel z pracovních důvodů v hodinách chybět. Ty lze různě přesouvat dle domluvy.

Více o tlumočení

Individuální výuka a doučování

Individuální výuka je určena pro toho, kdo nemá z časových důvodů možnost navštěvovat skupinové kurzy nebo má pro výuku jazyka zvláštní požadavky (intenzívní výuka, konverzace, příprava na zkoušky, jednání atd.).

Doučování je určeno pro toho, kdo nezvládá jazyk ve škole a potřebuje individuánlí přístup. Doučování se týká jak cizích jazyků, tak i jazyka českého.

Mohou se přihlásit jak středoškoláci a vysokoškoláci, tak i děti ze ZŠ.

Tento typ se týká i přípravných kurzů k různým typům jazykových zkoušek včetně maturity.

Více o jazykových kurzech

Ceník jazykových kurzů

Ceny jazykových kurzů

Jazykové kurzy pro veřejnost

(září - červen), 5-6 osob ve skupině:

1 x 2 hodiny týdně (68 hodin)
5 000 Kč (2 500 Kč - pololetí)
2 x 2 hodiny týdně (136 hodin)
7 000 Kč (3500 Kč - pololetí)
3 x 2 hodiny týdně (204 hodin)
9 000 Kč (4500 Kč - pololetí)

Firemní výuka

1 hodina tlumočení
450 Kč
Každá další započatá hodina
450 Kč

Individuální výuka a doučování

45 min 1 - 2 osoby
250 Kč
45 min 3 - 4 osoby
300 Kč
60 min 1 - 2 osoby
300 Kč
60 min 3 - 4 osoby
350 Kč

Další informace k jazykovým kurzům

Kdy kurzy probíhají

Kurzy pro veřejnost probíhají od poloviny září 2019 do poloviny června 2020.

Individuální výuka dle domluvy.

Platba za individuální kurzy

Kurzovné je splatné při zahájení kurzu v září 2019, v případě individuální výuky buď při zahájení, nebo po uskutečnění každé hodiny.

Platba za firemní kurzy

Platba za firemní kurzy se uskutečňuje vždy následující měsíc po uskutečnění výuky a faktura je vystavena na základě odučených hodin.

 
Not sure what exactly you need?
Call. We will advise.
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Non VAT payer
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}