Translations

 

Zaměřujeme se především na překlady v jazyce německém a anglickém, ve kterých provádíme i soudní ověření.

Běžné překlady

Běžným překladem rozumíme text, ve kterém nejsou odborné termíny.

Jde o tyto typy dokumentů: potvrzení, korespondence, žádosti, resumé, diplomové práce, životopisy, doporučení, oznámení a mnohé další dokumenty.

Odborné překlady

Jedná se o odborné překlady textů z mnoha oborů. Nejčastěji jde o ekonomické, právnické, technické, vědecké, gastronomické, lékařské či IT texty.

Mezi odborné texty se však řadí i jazykově náročné texty z hlediska terminologie a syntaxe, různé patentové spisy,přihlášky patentů, soudní rozhodnutí, dokumenty pro mezinárodní obchod, výroční a auditorské zprávy a mnoho dalších.

Soudní překlady

Pro komunikaci se státní institucí (soudem, matrikou, univerzitou, úřadem,...), potřebujete soudní překlad.

Soudnímu překladu se říká také úřední překlad, ověřený překlad nebo překlad s razítkem. Všechno je to totéž.

Soudní překlad budete také potřebovat pro všechny úkony u notáře.

K soudnímu překladu potřebujeme Váš originální dokument (nebo jeho notářskou kopii). Tu pak sešijeme pečetním provázkem s překladem připojíme svoji doložku s kulatým razítkem.

U jakých dokumentů nejčastěji zajišťujeme ověřený překlad

Úřední dokumenty

 • Notářské zápisy
 • Soudní rozhodnutí
 • Výpisy z rejstříku trestů
 • Výpisy z obchodních rejstříků
 • Dokumenty pro zahraniční instituce
 • Certifikáty
 • Obchodní smlouvy

Osobní dokumenty

 • Rodné listy
 • Oddací listy
 • Úmrtní listy, závěti
 • Lékařské zprávy
 • Technické průkazy k vozidlům
 • Osobní doklady
 • Doklady o vzdělání

Ceny překladatelských prací

Podle čeho se určuje?

Cena za překlad se účtuje podle znaků cílového jazyka.

Jednotkou je 1 normostrana (NS), která je tvořena 1800 znaky včetně mezer.

Cena běžného překladu

Cena překladu z/do jazyka se pohybuje od 250-280 Kč za normostranu - dle odbornosti.

Cena soudního překladu

Cena překladu se soudním ověřením činí 300-350 Kč za normostranu.

Not sure what exactly you need?
Call. We will advise.
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Non VAT payer
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}