Interpretation

 

Zaměřujeme se na tlumočení především v jazyce německém. Tlumočíme obchodní jednání, doprovodné akce, jednání u policie, soudu, správních orgánů, školení, slavnostní příležitosti a jiné společenské události. Lze využít také tlumočení po telefonu.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení využijete zejména v přídadech, kdy pořádáte setkání více obchodních partnerů či jiné obchodní setkání, pracovní schůzku, oběd nebo večeři se zahraničními partnery.

Jedná se o následní tlumočení předneseného slova, kdy tlumočník převádí věty řečníka po krátkých časových úsecích do jazyka posluchače

V reálu tlumočení probíhá tak, že vy řeknete několik vět, odmlčíte se a tlumočník vše přetlumočí druhé straně.

Soudní tlumočení

Soudní nebo mnohdy také úřední tlumočení je poskytujeme osobám či firmám při jejich jednání s úřady.

Toto tlumočení zajišťuje soudní tlumočník, kteřý musí být registrován jako soudní znalec daného jazyka u příslušného krajského soudu.

Součástí soudního tlumočení může být i jeho písemný přepis, který pak soudní tlumočník opatří tzv. soudní doložkou.

Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu je zvláštní forma tlumočení, kterou využívají firmy i jednotlivci při komunikaci se zahraničními partnery a při rychlé telefonické domluvě v cizím jazyce

V tomto případě tlumočník volá ze svého telefonu a postupuje podle instrukcí, nebo je přítomen ve firmě zákazníka a účastní se konkrétní akce.

U jakých příležitostí nejčastěji zajišťujeme tlumočení

Konsekutivní tlumočení

 • Tlumočení během obchodníhch jednání,
 • Doprovodné tlumočení při prohlídkách, exkurzích v podnicích, obchodních cestách,
 • Tlumočení na kulturních a společenských akcích,
 • Konsekutivní tlumočení na seminářích, skoleních či vzdělávacích akcí
 • Tlumočení firemních prezentací,
 • a další.

Soudní tlumočení

 • Soudní tlumočení u notáře nebo advokáta
 • Soudní tlumočení v průběhu soudních jednání
 • Soudní tlumočení u policie
 • Soudní tlumočení při úředních úkonech
 • Soudní tlumočení během svatebních obřadů
 • Soudní tlumočení při zajišťování osobních dokladů a dokumentů

Ceny tlumočení

Ceny tlumočení

Nabízíme tlumočení u soudu, konsekutivní tlumočení a tlumočení po telefonu

1 hodina tlumočení
450 Kč
Každá další započatá hodina
450 Kč
 
Not sure what exactly you need?
Call. We will advise.
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Non VAT payer
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}