Price List

Ceny překladů

Běžné překlady

Cena za překlad se účtuje podle znaků cílového jazyka. Jednotkou je 1 normostrana (NS), která je tvořena 1800 znaky včetně mezer.

1 normostrana
250-280 Kč dle odbornosti
od 10 normostran
250-280 Kč dle odbornosti

Soudní překlady

1 normostrana
250-280 Kč dle odbornosti
od 10 normostran
250-280 Kč dle odbornosti

Ceny tlumočení

Nabízíme tlumočení u soudu, konsekutivní tlumočení a tlumočení po telefonu

1 hodina tlumočení
450 Kč
Každá další započatá hodina
450 Kč

Ceny jazykových kurzů

Jazykové kurzy pro veřejnost

(září - červen), 5-6 osob ve skupině:

1 x 2 hodiny týdně (68 hodin)
5 000 Kč (2 500 Kč - pololetí)
2 x 2 hodiny týdně (136 hodin)
7 000 Kč (3500 Kč - pololetí)
3 x 2 hodiny týdně (204 hodin)
9 000 Kč (4500 Kč - pololetí)

Firemní výuka

1 hodina tlumočení
450 Kč
Každá další započatá hodina
450 Kč

Individuální výuka a doučování

45 min 1 - 2 osoby
250 Kč
45 min 3 - 4 osoby
300 Kč
60 min 1 - 2 osoby
300 Kč
60 min 3 - 4 osoby
350 Kč
 
;
Not sure what exactly you need?
Call. We will advise.
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
Agentura Welt
Sadová 893
686 05 Uherské Hradiště
IČ: 43449824
Non VAT payer
Court translator and interpreter
Mgr. Vladimíra Schubertová
{"1":{"id":1,"name":"translations","price":500,"key":"[[translations]]"}}